FPT Camera #1 Thiết Bị Giám Sát Tại Việt Nam

Tiên Phong Sử Dụng Lưu Trữ Đám Mây

Giới thiệu FPT Camera

FPT Camera là sản phẩm dịch vụ IP Camera được phát triển bởi FPT Telecom, cho phép giám sát, lưu trữ và quản lý thiết bị Camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mấy (Cloud).

Tính Năng Nổi Bật Camera FPT

Click Gọi Ngay: 0911 400 607

Dịch vụ lưu trữ đám mây

(Khuyến mãi trong 2021 gói lưu trữ đám mây: trả trước 06 tháng tặng 01 tháng, trả trước 12 tháng tặng 02 tháng)

Dịch Vụ Cloud Đơn Giá Tháng Khuyến Mãi 6 Tháng Khuyến Mãi 12 Tháng
Xem lại 1 ngày 22.000đ 132.000đ 264.000đ
Xem lại 3 ngày 33.000đ 198.000đ 396.000đ
Xem lại 7 ngày 99.000đ 594.000đ 1.188.000đ
Liên Hệ Tư Vấn Ngay